Norvegų kalbos kursai

Norvegų kalbos abėcėlė

Det norske alfabetet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå


Bukmolas ir niunoškas (Bokmål og nynorsk)


Norvegijoje egzistuoja dvi oficialios norvegų kalbos rašytinės formos. Viena jų vadinama bokmål (tariama [ 'bu:kmo:l ]), kita – nynorsk (tarimas – [ 'ny:nošk ] ). Išmokus vieną iš šių variantų, galima palyginti nesunkiai suprasti ir kitą. Vis dėlto tarp šių variantų esama nemažai gramatikos, leksikos skirtumų. Kadangi bukmolas (bokmål) yra nepalyginamai populiaresnis negu niunoškas (nynorsk), paprastai užsienio kalbų kursuose būtent šis variantas ir dėstomas, rengiami jo žodynai, vadovėliai, kitos mokymo priemonės. Natūralu, kad bukmolas dėstomas ir ManoNorvegu.lt. Pristatome jums bukmolo variantą.

Tarimas (Uttale)

Kirtis (Trykk)

Norvegiškos kilmės žodžiuose dažniausiai kirčiuojamas pirmasis skiemuo. Svetimos kilmės žodžiuose kirčiuojamas gali būti tas skiemuo, kuris kirčiuojamas kalboje, iš kurios žodis paskolintas. Pavyzdžiui, iš prancūzų kalbos atėjusiuose žodžiuose neretai kirčiuojamas paskutinis skiemuo. Užrašant tarimą transkripcijoje kirčio vieta pažymėta apostrofu prieš kirčiuotą skiemenį. Pavyzdžiui, toks užrašymas:

September [ səp'tembər ] (rugsėjis) reiškia, jog šiame žodyje kirčiuotas antrasis skiemuo (-tem-).

Išmokite taisyklingai tarti specifinius šios kalbos garsus!

Balsių tarimas       Priebalsių tarimas